dr n. med. Łukasz Kmieciak

dr n. med. Łukasz Kmieciak

Techniki minimalnie inwazyjne

W Centrum Leczenia Bólu oprócz leczenia farmakologicznego stosujemy nieinwazyjne i minimalnie inwazyjnie metody leczenia. Techniki minimalnie inwazyjne są to terapie wielokierunkowe, w których stosuje się blokady i zabiegi neurodestrukcyjne. Metody te są skuteczną dodatkową, alternatywą leczniczą.

Techniki minimalnie inwazyjne:

 • blokady diagnostyczne i terapeutyczne,
 • neurolezja (termolezja i kriolezja),
 • czynniki wzrostu (PRP - osocze bogatopłytkowe),
 • orthokine,
 • wlewy dożylne lignokainy.

Dzięki tym metodom komfort życia Pacjenta ulega znacznej poprawie, uwalniając go od regularnego zażywania leków przeciwbólowych.

 

Neurolezja

 

Neurolezja jest szeroko stosowaną metodą w zespołach leczenia bólu przewlekłego. Istotą zabiegu jest uzyskanie długotrwałej, zamierzonej i precyzyjnie zlokalizowanej destrukcji struktur obwodowego układu nerwowego przy użyciu niskich (kriolezja) lub wysokich (termolezja) temperatur. Warunkiem wykonania neurolezji jest dostępność nowoczesnej aparatury w postaci generatora niskich temperatur, przy użyciu podtlenku azotu lub w postaci generatora wysokich temperatur, przy użyciu prądu o częstotliwości fal radiowych.

 

Kriolezja

To zabieg, którego celem jest czasowe wyłączenie funkcji czuciowych wybranych struktur obwodowego układu nerwowego przy zastosowaniu niskich temperatur.

Kriolezja polega na dokładnym wprowadzeniu izolowanego aplikatora niskich temperatur (sondy) do miejsca planowanego uszkodzenia tkanki nerwowej. Prawidłowość położenia sondy potwierdza się przy pomocy obrazowania USG lub promieni RTG oraz przy użyciu kontrolnej stymulacji ruchowej i czuciowej.

Aplikator jest połączony z aparatem wyposażonym w zbiornik podtlenku azotu. Rozprężanie gazu powoduje powstanie na zakończeniu aplikatora temperatury ok. -89ºC.

Prawidłowe poddanie nerwu działaniu niskiej temperatury na niewielkiej długości niszczy strukturę wewnętrzną nerwu uniemożliwiając przewodzenie bodźców.

W badaniach histologicznych uwidoczniono, że mrożenie powoduje dezintegrację aksonów i osłonki mielinowej, pozostawiając jednak nieuszkodzoną tkankę łączną i zachowując integralność nerwu. Jest on znieczulony przez kilka miesięcy lub dłużej, ale nie jest zniszczony, zapobiegając tym samych powstawaniu bolesnych i opornych na leczenie nerwiaków. Z czasem nerw jest zdolny do regeneracji wzdłuż swojego prawidłowego przebiegu i jego funkcje powracają. Dodatkowy efekt autoimmunologiczny przedłuża działanie przeciwbólowe.

Dostęp jest przezskórny, minimalnie inwazyjny i nie wymaga konieczności

 

 

 
zakładania szwów. Po półgodzinnej obserwacji Pacjent może powrócić do domu.

Praktycznie nie ma przeciwwskazań do stosowania tej metody. Efekty są długotrwałe, a w przypadku regeneracji tkanki nerwowej zabieg można powtórzyć. Powtórna kriolezja jest możliwa do przeprowadzenia w każdym czasie, bez żadnego ryzyka dla Pacjenta.


Wskazania w jakich w Centrum Leczenia Bólu wykonywana jest kriolezja obejmują:

- Bóle głowy:

 • neuralgia potyliczna,
 • neuralgia trójdzielna,
 • klasterowy ból głowy,
 • migrena przewlekła,

- Neuralgię międzyżebrową i popółpaściową,
- Przewlekłe bóle krzyża wynikające z przeciążenia stawów międzykręgowych – odnerwienie stawów międzykręgowych,
- Przewlekłe bóle krzyża wynikające z patologii stawów krzyżowo-biodrowych - odnerwienie stawu krzyżowo-biodrowego,
- Nerwiaka Mortona,
- Neuralgię nadłopatkową.

Kriolezja wykonywana jest najnowocześniejszym, dostępnym obecnie aparatem Cryo-S Electric II PAINLESS.

W Centrum Leczenia Bólu, mając na uwadze potencjalną szkodliwość ekspozycji na promienie RTG, wszystkie zabiegi wykonywane są pod kontrolą USG.

Blokady

 

Blokady diagnostyczne i terapeutyczne

Podstawa działania blokad jest prosta: jeśli jakaś struktura anatomiczna jest źródłem bólu, to zablokowanie przewodnictwa w nerwie spowoduje czasowe ustąpienie dolegliwości bólowych. Sam nerw również może być źródłem bólu np. w neuralgiach lub neuropatiach i wówczas zasada działania blokad jest taka sama.


Istnieje kilka różnych typów blokad nerwów, które służą do różnych celów:

 • Blokady diagnostyczne  są używane do określania i potwierdzania źródła bólu. Zawierają one zwykle tylko środek znieczulający.
 • Blokady prognostyczne pozwalają przewidzieć wynik zabiegów neurodestrukcyjnych w leczeniu bólu. Na przykład, blokada może być przeprowadzona w celu określenia, czy przerwanie przewodnictwa w nerwie (np. kriolezja, termolezja lub chirurgia) byłoby skuteczne w leczeniu danego bólu.
 • Blokady terapeutyczne stosuje się w sytuacjach kiedy zawodzi leczenie farmakologiczne i zachowawcze. Wówczas leki znieczulające i przeciwzapalne podawane są bezpośrednio w bolesne miejsca. Działanie blokady, poza niemal natychmiastowym zmniejszeniem nasilenia bólu, polega na zmniejszeniu stanu zapalnego i miejscowego skurczu naczyń krwionośnych umożliwiając szybszą regenerację uszkodzonych tkanek. Takie podanie ograniczonych dawek leków powoduje, że działają one tylko miejscowo, nie wywołując reakcji ogólnych.

 

W trosce o zdrowie Pacjentów zalecamy:

W przypadku bólu głowy i twarzy (neuralgia trójdzielna, migrena, klasterowy ból głowy, szyjno-pochodny ból głowy):

 • Blokadę nerwów potylicznych: większych, mniejszych i trzecich,
 • Blokadę nerwu trójdzielnego i jego gałęzi:  (nerwu nadbloczkowego, nerwu nadoczodołowego, nerwu uszno-skroniowego, nerwu podoczodołowego, nerwu żuchwowego),

W przypadku neuralgii międzyżebrowej, neuralgii popółpaścowej, bólu po torakotomii:

 • Blokadę nerwów międzyżebrowych,

 

W przypadku bólu kręgosłupa, rwy kulszowej:

 • Blokadę korzeni nerwów,
 • Blokady zewnątrzoponowe w bólach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,
 • Blokady nerwów „medial branch” unerwiających stawy międzywyrostkowe w przewlekłych bólach głowy, karku i lędźwi,
 • Blokady nerwów pośladka górnych i pośladkowych górnych w bólach dolnej części pleców,
 • Iniekcję do mięśnia gruszkowatego,

 

W przypadku zespołu cieśni nadgarstka:

 • Blokadę nerwu pośrodkowego,

 

 

Iniekcje dostawowe leków

U chorych, u których istnieje podejrzenie, że ból pochodzi z uszkodzonego stawu, można wykonać blokadę nerwu danego stawu lub podać leki znieczulające bezpośrednio do stawu. Ustąpienie bólu potwierdza źródło dolegliwości.

Wstrzyknięcie do stawu może mieć również działanie terapeutyczne, np. iniekcje do stawów krzyżowo-biodrowych lub łagodzenie bólu w okresie oczekiwania na leczenie operacyjne np. endoprotezo plastykę.


Blokady punktów spustowych

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe bólu są to nadpobudliwe ogniska w mięśniach i powięziach związane z napiętymi pęczkami mięśniowymi. Punkty spustowe wykrywa się palpacyjnie:  ich uciśnięcie powoduje ból  miejscowy i promieniujący od miejsca uciśnięcia. Blokady punktów spustowych stosuje się u chorych, u których pomimo prawidłowego leczenia i farmakoterapii nie następuje poprawa.

 

Skutki uboczne i ryzyko związane z blokadami nerwów

Mimo, że istnieje wiele rodzajów blokad, zabieg ten nie zawsze i nie u każdego może być zastosowany. Jeśli ból nie jest związany z pojedynczym stawem, nerwem lub małą grupą nerwów, blokada może nie być właściwym zabiegiem.

W trakcie konsultacji lekarz doradzi, czy ten zabieg jest odpowiedni, czy należy zastosować inne leczenie.


Istnieją zagrożenia i objawy uboczne związane z blokadami, są to m.in.:

 • Podwyższone stężenie cukru we krwi,
 • Wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
 • Wysypka,
 • Bolesność lub swędzenie w miejscu wstrzyknięcia,
 • Krwawienie i zasinienie w miejscu iniekcji.
Wlewy lignokainy

Ból neuropatyczny i neuralgiczny jest wynikiem uszkodzenia i/lub dysfunkcji części czuciowej układu nerwowego. Może być spowodowany rozmaitymi przyczynami – od miejscowego urazu nerwu, chorobami metabolicznymi do zakażeń wirusowych. Dobrą wiadomością jest to, że przy odpowiedniej diagnozie i leczeniu można go znacznie złagodzić, a często pomocna jest lignokaina.

Co to jest wlew dożylny lignokainy?

Lignokaina jest lekiem, który jest zwykle używany jako środek miejscowo znieczulający. Swoje działanie przeciwbólowe wywiera przez stabilizację błony komórek nerwowych, zmniejszając w ten sposób przewodzenie impulsów w nerwach czuciowych. W skrócie można powiedzieć, że zmniejsza pobudliwość nerwów i może być stosowany do leczenia niektórych przewlekłych stanów bólowych. Lek podaje się we wlewie dożylnym. Zdarza się, że działanie uśmierzające ból nie jest natychmiastowe. Może minąć kilka dni, zanim będzie odczuwalne.

Efekty wlewu lignokainy

W pewnych zespołach bólowych, nerwy, które przewodzą impulsy bólowe do mózgu zostają podrażnione lub uszkodzone. Nerwy te mogą stać się bardzo pobudliwe i wrażliwe, powodując silny ból. Poprzez obniżenie ich pobudliwości  po wlewach lignokainy, większość Pacjentów odczuwa zmniejszenie nasilenia bólu. Czas trwania ulgi znacznie różni się w zależności od osoby. Efekt może być odczuwalny od kilku dni do kilku miesięcy.

U Pacjentów, którzy odczuwają działanie lignokainy, infuzje mogą być powtarzane.

 

Jakie alternatywy są dostępne?

Wlewy lignokainy są jednym z wielu różnych zabiegów, które możemy zaoferować, aby pomóc w walce z bólem. Nasze zabiegi obejmują iniekcje (blokady), akupunkturę, elektroakupunkturę, farmakotrapię, TENS (przezskórna stymulacja nerwów).

 

Korzyści i ewentualne skutki uboczne zabiegu

Podanie dożylne lignokainy może nam pomóc w zrozumieniu bólu Pacjenta i dać nowe możliwości leczenia. Nie decydując się na wlew, Pacjent nie uzyska tych potencjalnych korzyści, ale uniknie potencjalnych zagrożeń. Wtedy trzeba będzie podjąć decyzję, czy kontynuować dotychczasową terapię, czy może spróbować innych metod leczenia. Lekarz omówi wszystkie możliwe alternatywy i pomoże w podjęciu decyzji.

W Centrum Leczenia Bólu Narodowego Szpitala Neurologiczno-Neurochirurgicznego w Londynie wykonuje się około 2500 wlewów rocznie. Dotychczas u żadnego z Pacjentów nie wystąpiły działania niepożądane zagrażające życiu. Istnieje ryzyko związane z wlewami lignokainy. Poważne zagrożenia to drgawki, zaburzenia rytmu serca i spadek ciśnienia krwi, jednak są bardzo rzadkie. Wystąpienie ich jest najbardziej prawdopodobne u osób z padaczką, problemami z sercem lub bardzo niskim ciśnieniem krwi.

Jak w przypadku wszystkich metod leczenia bólu, wlew może spowodować jego nasilenie. Efekt ten jest wyjątkowo rzadki i zwykle nie trwa długo.

Jak przygotować się do wlewu?

Dobre przygotowanie jest ważne, aby infuzja była bezpieczna. Nie będzie można przeprowadzić wlewu, jeżeli Pacjent nie zastosuje się do zaleceń.

1. Należy założyć ubranie, w którym będzie wygodnie leżeć w trakcie zabiegu. Można przynieść książkę lub czasopismo do czytania podczas infuzji.

2. Poinformować lekarza, o lekach jakie są przyjmowane, zwłaszcza przeciwkrzepliwych lub rozrzedzających krew takich jak warfaryna, aspiryna, clopidogrel, polopiryna. Leki te mogą powodować nadmierne krwawienie w miejscu wkłucia igły. Lekarz zadecyduje, czy bezpiecznie można przeprowadzić zabieg. Możemy poprosić, aby zmienić sposób przyjmowania leków w dniu infuzji.

3. Nie jeść ani nie pić nic na sześć godzin przed wizytą. Można napić się czystej wody do dwóch godzin przed zabiegiem. Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, zażyć swoje leki jak zwykle.

 

 

4. Przyjść z osobą towarzyszącą. Po zabiegu można odczuwać senność i / lub zawroty głowy. Wymóg ten jest podyktowany bezpieczeństwem: Wlew będzie możliwy tylko w obecności osoby towarzyszącej. Powinna ona być z rodziny lub znajomych, którzy zadbają o bezpieczny powrót do domu. Jeśli może to stanowić problem, skonsultuj to z lekarzem przed wizytą.

5. Usunąć soczewki kontaktowe i lakier z paznokci. Zakłóca on działanie pulsoksymetru, służącego do badania wysycenia krwi tlenem. W trakcie wlewu można zasnąć, więc soczewki kontaktowe nie są wskazane.

6. Po zabiegu należy wrócić do domu i odpocząć przez resztę dnia. Nie należy prowadzić pojazdów ani wracać do pracy.

*Ciąża
Wlewy lignokainy mogą być potencjalnie niebezpieczne dla rozwijającego się płodu.

 Jak przebiega zabieg?

Cały proces potrwa około dwóch godzin – sam wlew godzinę.

Po przyjeździe, potwierdzimy, że charakter zabiegu jest zrozumiały i poprosimy o pisemną zgodę na przeprowadzenie infuzji. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Poprosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących bólu.

Następnie na dłoni lub przedramieniu założony zostanie za pomocą igły dostęp do żyły (wenflon). Podłączony zostanie pulsoksymetr oraz kardiomonitor. Wlew będzie trwał około godziny. Podczas infuzji, może pojawić się senność i zawroty głowy. Można również odczuwać mrowienie wokół ust i języka. Te działania są zwykle krótkotrwałe, ale jeśli wystąpią w trakcie lub po infuzji to należy poinformować o tym lekarza.


Co się stanie po infuzji?

Po infuzji, poprosimy o odpowiedzi na kolejne pytania na temat bólu. Usuniemy igłę z ręki, sprawdzimy tętno i ciśnienie krwi. Gdy wszystko będzie w porządku, można z osobą towarzyszącą iść do domu.

W domu można wykonywać codzienne czynności, jednak zachowując przy tym szczególną ostrożność. W dniu infuzji należy unikać kierowania pojazdem i nie należy wracać do pracy, zwłaszcza po pierwszym zabiegu. Ważne, aby pamiętać, że uśmierzenie bólu nie będzie natychmiastowe. Może minąć kilka dni zanim nadejdzie poprawa.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Informacje dodatkowe dostępne są tylko w języku angielskim:

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/painpag/index2.html

Bandolier is an independent journal about evidence-based healthcare, written by Oxford scientists first printed in February 1994
Medical review paper Mao J; Chen L-L. ‘Systemic lidocaine for neuropathic pain relief’. Pain 2000 Jul; 87(1): 7-17

Umów wizytę

tel. 48 696 838 808

Opinie pacjentów

wszystkie opinie dodaj opinię

Po operacji kręgosłupa cierpię na bóle spowodowane porażeniem nerwu. Pan Doktor dał mi nadzieję na opanowanie tej dolegliwości. Czeka mnie leczenie, lecz już po pierwszej wizycie patrzę w przyszłość z nadzieją. Doktor zmienił mi lek - jako jedyny lekarz, choć przeszłam przez wiele gabinetów. Czuje się "zaopiekowana", Doktor jest prawdziwym profesjonalistą a do tego przesymapatycznym Człowiekiem. Dziękuję i polecam.

Krystyna

Krystyna

Dr Kmieciak to znakomity specjalista, a do tego niezwykle miły i ciepły człowiek. Już pierwsza wizyta u Pana doktora wyglądała inaczej w porównaniu do wizyt w poprzednich gabinetach lekarskich, które odwiedziłam, a było ich naprawdę wiele. Przede wszystkim Pan doktor przeprowadził wnikliwy wywiad, dokładne badanie, a co najważniejsze zaproponował leczenie, to dla mnie naprawdę istotne (żaden ze specjalistów u których wcześniej szukałam pomocy nie zaproponował leczenia). Poczułam, że pierwszy raz moje dolegliwości zostały potraktowane poważnie. Z każdym zabiegiem widać poprawę. Jestem Panu doktorowi ogromnie wdzięczna.

Marta W.

Marta W.

Aktualności

wszystkie aktualności
<a href=TVN 36,6 - ból głowy i migrena" class="img-responsive">

TVN 36,6 - ból głowy i migrena

Skąd bierze się migrena? Jak odróżnić zwykły ból głowy od migreny? Odpowiedzi w programie Pani Ewy Drzyzgi 36,6.

A co zrobić w sytuacji kiedy „nic” nie pomaga? - o chirurgicznym leczeniu migreny opowie dr Michał Charytonowicz .

 

więcej
<a href=Co na ból w ciąży?" class="img-responsive">

Co na ból w ciąży?

Jaki lek na ból można bezpiecznie zastosować w czasie ciąży? Przeczytaj

więcej
<a href=Jaką historię skrywa akupunktura?" class="img-responsive">

Jaką historię skrywa akupunktura?

Jaką historię skrywa akupunktura? O różnicach w stosowaniu tej metody w Europie, a w Azji Wschodniej, opowiada dr n. med. Łukasz Kmieciak w rozmowie dla Gazety Lekarskiej.

więcej

Światowy Dzień Solidarności z Chorymi na Migrenę.

Światowy Dzień Solidarności z Chorymi na Migrenę.

Dziś najdłuższy dzień w roku. Słońce będzie na niebie przez 16 godzin 47 minut dając ciepło i radość.

Ale czy wszystkim?

Nadwrażliwość na światło jest jednym z najbardziej dokuczliwych objawów napadu migreny.


Wyobraź sobie, że przeszywający ból głowy przeszkadza Ci w życiu i pracy, a każdy dzień bez bólu zamienia się w szaleństwo bo trzeba nadrobić zaległości.

W tym dniu solidaryzujemy się z tymi, którzy zmagają się z tą niewidzialną, nieprzewidywalną i odciskającą się piętnem dolegliwością. Celem kampanii jest podniesienie świadomości i okazanie solidarności z chorymi na migrenę, których jest więcej niż chorujących na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, padaczkę i stwardnienie rozsiane razem wziętych.

Migrena wciąż nie doczekała się właściwej uwagi: miliony ludzi cierpią rok w rok za zamkniętymi drzwiami i szczelnie zasłoniętymi oknami.

Rodzina, pracodawcy, podwładni i współpracownicy nie zdają sobie sprawy, że to nie jest „zwykły” ból głowy. To taki ból głowy „plus”. Plus nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na dźwięki, nudności i wymioty. Każde poruszenie się wyzwala rozdzierający ból w głowie.

Moi Pacjenci często skarżą się że ból głowy przeszkadza im w codziennych obowiązkach. Nie mogą odpowiednio zadbać o siebie, dzieci i małżonków. Ugotowanie obiadu to męka, bo zapachy powodują nudności, śmiech dzieci rozsadza głowę. Tracą nadzieję…

Jestem lekarzem, specjalizuję się w leczeniu bólu. Codziennie słyszę, jak pacjenci mówią o poczuciu winy z powodu bólów głowy, które utrudniają im normalne funkcjonowanie w rodzinie.

Nawet jeżeli uważasz, że próbowałaś/eś już wszystkiego i zaczynasz tracić nadzieję, to doświadczenia moich Pacjentów pokazują, że zawsze jest szansa na ulgę w bólu.

Najbardziej mnie cieszy kiedy ludzie mówią mi, że pomogłem im wrócić do normalnego życia, że mogą po całym dniu pracy bawić się z dziećmi.
Ból już nie skazuje na izolację w ciemnym pokoju z poduszką na głowie.

Nie każdy otwarcie mówi z czym się zmierza. Wielu cierpi w milczeniu.

Jeżeli nie wiesz jak zakomunikować najbliższym co czujesz to podaj im ten link.

więcej