IV Interdyscyplinarne Sympozjum BÓLE GŁOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

‹ wróć
Kongres - Bóle Głowy w Codziennej Praktyce
Kongres - zdjęcie dr n. med. Łukasz Kmieciak

Podczas IV Interdyscyplinarnego Sympozjum BÓLE GŁOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE, które odbyło się 4 grudnia 2021 r. w Warszawie dr Łukasz Kmieciak podzielił się swoją wiedzą i praktyką w zakresie leczenia neuralgii trójdzielnej.

Program Sympozjum skierowany był do lekarzy spotykających się z tym problemem w swojej praktyce - przede wszystkim neurologów, ale również specjalistów leczenia bólu, laryngologów, dentystów, lekarzy rodzinnych, pediatrów.

Tematem przewodnim wykładu dr Łukasza Kmieciaka były wnioski analizy losów 117 pacjentów od początku choroby do właściwego rozpoznania neuralgii trójdzielnej.

  • U 55% pierwszym objawem był ból zębów
  • 65.8% udało się do dentysty
  • 41.8% poddanych zabiegom stomatologicznym:

- 19.6% leczenie kanałowe
- Średnio każdy pacjent stracił więcej niż 1 zęba

  • Po leczeniu dentystycznym:

- 18.8% odczuło pogorszenie

- 8,5% odczuło częściową poprawę

WNIOSKI z analizy:

  • Istnieje potrzeba świadomości i lepszego zrozumienia choroby wśród dentystów i pacjentów celem włączenia właściwego leczenia we właściwym czasie BEZ NIEPOTRZEBNEJ UTRATY ZĘBÓW.
  • Obowiązkiem neurologów i neurochirurgów jest rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwej diagnozy i sposobów leczenia.

(Źródło: Please spare my teeth! Dental procedures and trigeminal neuralgia Tripathi M, Sadashiva N, Gupta A, Jani P, Pulickal SJ, Deora H, Kaur R, Kaur P, Batish A, Mohindra S, Kumar N.. Surg Neurol Int. 2020 Dec 22)

Dr Kmieciak zaprezentował również zalecenia Europejskiej Akademii Neurologii i poruszył temat jak długo trwać przy lekach oraz kiedy zalecić leczenie zabiegowe:

  • Próba leczenia lekami jest zalecana przed leczeniem zabiegowym - tzn. blokadami, kriolezją bądź operacjami.
  • Zaleca się proponowanie pacjentom leczenia zabiegowego jeżeli ból jest niedostatecznie kontrolowany
  • Pacjenci powinni być informowani o możliwościach leczenia zabiegowego na wczesnym etapie terapii.

(Źródło: Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur J Neurol 2019; 26: 831–49.)

Więcej informacji na temat neuralgii trójdzielnej: https://www.stopbolowi.pl/co-leczymy/neuralgia-trojdzielna

To był inspirujący dzień, pełen znakomitych wykładów i wymiany doświadczeń. Dziękujemy za możliwość udziału w tak znakomitym wydarzeniu zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.