Zespół

dr n. med. Łukasz Kmieciak

Specjalizuje się w leczeniu bólu głowy, migren i bólu twarzy przy zastosowaniu technik interwencyjnych pod kontrolą USG (blokady, kriolezja), farmakoterapii i akupunktury. Za cel stawia sobie łączenie w leczeniu bólu tego, co najlepsze w Medycynie Zachodniej i Medycynie Chińskiej.

Kształcił się zarówno na polskich (Akademia Medyczna w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński), jak i zagranicznych uczelniach (Uniwersytet Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Tianjin). Praktykę zdobywał w uznanych ośrodkach w Europie (m.in. Centrum Leczenia Bólu Narodowego Szpitala Neurologiczno-Neurochirurgicznego w Londynie) i Azji (m.in. w Pekińskim Szpitalu Przyjaźni Chińsko- Japońskiej i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Tianjin). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy oraz Amerykańskiego Towarzystwa Interwencyjnego Leczenia Bólów Głowy.

 

 

W pracy z Pacjentem kieruje się troską i empatią. W planowaniu terapii wczuwa się w indywidualną historię każdego Pacjenta. Buduje poczucia bezpieczeństwa, dzięki czemu łatwiej jest przezwyciężać chorobę, walczyć z nią.

Zdolność zrozumienia i dzielenia doświadczeń, umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby, zrozumienia źródeł i powodów odczuć Pacjenta to wartości, które towarzyszą dr Kmieciakowi w pracy na co dzień.

 

lek. med. Kinga Frydrychowska-Cukras

Specjalizuje się przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu bólów głowy - farmakologicznym i interwencyjnym pod kontrolą USG (blokady, toksyna botulinowa). Ponadto posiada duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń kręgosłupa, prowadzeniu Pacjentów z padaczką, opiece nad Pacjentami po przebytym udarze mózgu i z chorobą Parkinsona.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu neurologii odbywała w Oddziale Neurologii Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi. Przez kilka lat pracowała na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Okólnej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Poradniach Neurologicznych jak i Pracowni Elektroencefalografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, autor i współautor prezentacji na posiedzeniach tego gremium. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach doskonalących.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do czasu poświęconego Pacjentowi, wsłuchaniu się w jego potrzeby, przedstawieniu w sposób zrozumiały jasnych celów terapii, co przekłada się na dobrą wzajemną współpracę i pozytywne wyniki w leczeniu. Podczas każdej wizyty stara się budować pozytywne relacje z Pacjentami, bo wie jak ważne jest wzajemne zaufanie, zwłaszcza w relacji lekarz - Pacjent.

mgr Patrycja Hałabis

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kontakt z Pacjentami daje jej możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Lubi nowe wyzwania a praca pielęgniarki daje jej satysfakcję. W wybranej profesji ceni różnorodność sytuacji zawodowych, które towarzyszą zarówno podczas szpitalnych dyżurów w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki jak i w pracy w Centrum Leczenia Bólów Głowy.

 

mgr Monika Banasiak

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Doświadczenie zawodowe szlifuje pracując w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oraz w Centrum Leczenia Bólów Głowy. W pracy na pierwszym miejscu stawia kontakt z Pacjentem. Zawodowo ceni różnorodność, możliwość zdobywania wiedzy oraz codzienne nowe wyzwania.

mgr Kamila Stańczak

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Praktykę zawodową zdobywała między innymi na oddziale chirurgii ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. W pracy pielęgniarki najbardziej ceni kontakt z Pacjentem. Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń są ważnym motorem działania w wybranym przez Kamilę zawodzie.

mgr Anna Podlecka

W gabinecie pełni rolę menagera medycznego. Dba o kontakt z Pacjentami i organizację pracy zespołu.

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat pracowała na kierowniczym stanowisku w administracji samorządowej. Zmieniła środowisko pracy kierując się chęcią rozwoju, zmiany oraz nabycia nowych doświadczeń zawodowych.

Empatia pozwala jej na nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z Pacjentem, co traktuje priorytetowo w swojej pracy. Samodyscyplina i organizacja pracy pomaga w sprawnym zarządzaniu i wsparciu rozwoju Centrum Leczenia Bólów Głowy.