e-Recepty

Zasady obowiązujące przy zaocznym wystawianiu e-recept:

  1. E-recepta zaoczna może być wystawiona tylko Pacjentkom / Pacjentom będącym pod opieką Neurologicznego Centrum Leczenia Bólu.
  2. E-recepta zaoczna może być wystawiona tylko, jeżeli jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia oraz, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
  3. E-recepta zaoczna może zawierać tylko te leki, które były przepisane w trakcie ostatniej konsultacji kontrolnej.
  4. E-recepta zaoczna jest wystawiana na okres 3-miesięczny.
  5. Koszt wystawienia e-recepty zgodnie z Cennikiem usług wynosi 90 PLN.
  6. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia e-recepty zaocznej w uzasadnionych przypadkach i zaprosić Pacjenta na konsultację kontrolną.

      Proces:

      KROK 1: prześlij na adres mailowy kontakt@stopmigrenie.pl informację jakie leki i w jakich dawkach przyjmujesz. Podaj swoje dane osobowe

      KROK 2: po zweryfikowaniu tych informacji, w odpowiedzi wyślemy wiadomość e-mail z danymi do przelewu

      KROK 3: po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 24 godzin otrzymasz drogą mailową załącznik PDF z 4 cyfrowym kodem e-recepty.