Umów się na wizytę

Pierwszą wizytę do dr Łukasza Kmieciaka można umówić telefonicznie pod numerem telefonu 696 838 808 lub poprzez kalendarz internetowy Znanego Lekarza (patrz: poniżej). Na wizytę do lek. Kingi Frydrychowskiej - Cukras oraz do osteopaty mgr Radosława Janczyka można umówić się również telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu bądź poprzez kalendarz internetowy Medycyny Praktycznej (patrz: poniżej).

dr n. med. Łukasz Kmieciak - umów się on-line:

Łukasz Kmieciak - ZnanyLekarz.pl

lek. Kinga Frydrychowska- Cukras - umów się on-line:

lek. Łukasz Kalinowski - umów się on-line:

Łukasz Kalinowski - ZnanyLekarz.pl

Osteopata dr Radosław Janczyk - umów się on-line:

Na pierwszą wizytę prosimy zabrać zgromadzoną wcześniej dokumentację medyczną oraz listę leków w przypadku ich przyjmowania.

Wizyty lekarskie odbywają się zgodnie z zaplanowanym grafikiem godzinowym w formie konsultacji lekarskich (40 min.) i wizyt kontrolnych (20 min). Zabiegi również odbywają się zgodnie z zaplanowanym grafikiem – czas przeznaczony na dany zabieg zależy od jego rodzaju. Wizyty u mgr Radosława Janczyka trwają 30 min. i odbywają się również zgodnie z zaplanowanym grafikiem - we wtorki. 

Ze względu na obecność w Centrum Pacjentów cierpiących na ból głowy (co wiąże się z nadwrażliwością na zapachy i hałas)  oraz charakter usług w gabinecie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyciszenie telefonów przed wejściem do budynku. Prosimy również o nieużywanie silnych zapachów oraz przeprowadzanie rozmów w poczekalni oraz pomieszczeniach zabiegowych ściszonym głosem.

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie Państwu spokojnej atmosfery podczas wykonywanych zabiegów. Prosimy o uszanowanie naszej prośby.

Potwierdzanie wizyt

 1. Kilka dni przed zaplanowaną pierwszą wizytą Pacjent otrzymuje SMSa przypominającego o konsultacji z prośbą o ostateczne potwierdzenie obecności oraz informacją o dokumentacji, jaką należy dostarczyć na konsultację. Wizyta musi zostać potwierdzona najpóźniej dzień przed zaplanowanym terminem do godziny 12:00:
  1. przez Pacjenta - zwrotnym SMS’em bądź telefonicznie na numer 696 838 808.
  2. przez pracownika Neurologicznego Centrum Leczenia Bólu - telefonicznie.
 2. Brak potwierdzenia do godziny 12:00 dnia poprzedzającego konsultację oznacza jej anulowanie.

Odwoływanie wizyt

 1. Umówioną wizytę można odwołać telefonicznie lub wysyłając SMS na numer telefonu 696 838 808. Bardzo prosimy o odwoływanie wizyt najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym wizytę.
 2. W przypadku wizyt umawianych przez znanylekarz.pl bardzo prosimy o odwoływanie wizyt samodzielnie przez portal znanylekarz.pl
 3. Centrum zastrzega sobie możliwość anulowania zaplanowanych wizyt w przypadku zalegania z płatnościami lub w sytuacji niestawiania się na umówione terminy dwóch kolejnych wizyt.

Opłaty za wizyty

 1. Uiszczenie opłaty następuje po wizycie/zabiegu.
 2. Ewentualne odroczenie płatności musi być skonsultowane z terapeutą.
 3. Obowiązuje cennik wizyt zamieszczony na stronie internetowej Centrum w zakładce Koszty leczenia.
 4. W przypadku potwierdzenia konsultacji i niezgłoszenia się na nią konieczne jest uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości 250 PLN przelewem na konto o numerze podanym w zakładce Koszty leczenia. Opłata musi być uregulowana przed ustaleniem kolejnego terminu konsultacji. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przelewu nie zostanie wyznaczony nowy termin wizyty.

      Opłaty przyjmowane są w gotówce, za pomocą kart płatniczych bądź przelewem na nr konta 68 1870 1045 2078 1075 5648 0001 podany również w zakładce Koszty leczenia.

Zasady obowiązujące przy zaocznym wystawianiu e-recept

 1. E-recepta zaoczna może być wystawiona tylko Pacjentkom / Pacjentom będącym pod opieką Neurologicznego Centrum Leczenia Bólu.
 2. E-recepta zaoczna może być wystawiona tylko, jeżeli jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia oraz, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 3. E-recepta zaoczna może zawierać tylko te leki, które były przepisane w trakcie ostatniej konsultacji kontrolnej.
 4. E-recepta zaoczna jest wystawiana na okres 3-miesięczny.
 5. Koszt wystawienia e-recepty zgodnie z Cennikiem usług wynosi 90 PLN.
 6. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia e-recepty zaocznej w uzasadnionych przypadkach i zaprosić Pacjenta na konsultację kontrolną.

      Proces:

      KROK 1: prześlij na adres mailowy kontakt@stopmigrenie.pl informację jakie leki i w jakich dawkach przyjmujesz. Podaj swoje dane osobowe

      KROK 2: po zweryfikowaniu tych informacji, w odpowiedzi wyślemy wiadomość e-mail z danymi do przelewu

      KROK 3: po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 24 godzin otrzymasz drogą mailową załącznik PDF z 4 cyfrowym kodem e-recepty.

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy - przed przystąpieniem do korzystania z usług gabinetu - o zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług oraz Prawami Pacjenta dostępnymi w poczekalni Neurologicznego Centrum Leczenia Bólu.

Pacjenci umawiani są na konkretne godziny - prosimy o punktualność.

W razie spóźnienia dłuższego niż 5-10 minut prosimy o informację telefoniczną, dzwoniąc pod numer telefonu 696 838 808.

W przypadku pierwszej wizyty w gabinecie prosimy o przybycie 5-10 minut przed godziną planowanej konsultacji w celu wypełnienia Karty Pacjenta.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni Neurologicznego Centrum Leczenia Bólu.

Reklamacje

Szczegółowa informacja o postępowaniu reklamacyjnym zawarta jest w Regulaminie Świadczenia Usług Neurologicznego Centrum Leczenia Bólu dostępnym w poczekalni gabinetu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu.