Pierwsza wizyta

‹ wróć

Pierwsza wizyta polega na dokładnym zebraniu wywiadu z Pacjentem, badanie neurologiczne z elementami badania ortopedycznego, analizę posiadanej dokumentacji medycznej i dotychczasowego leczenia. Należy pamiętać, aby zabrać posiadaną dokumentację: np. karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, listę zażywanych leków). Na podstawie wywiadu oraz przeprowadzonych badań stawiana jest wstępna diagnoza oraz ustalane są cele terapii i planowane leczenie. W razie konieczności zlecamy dodatkowe badania.

Pierwsza wizyta - wywiad i badanie lekarskie, trwa z reguły około 1 godziny.